Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Návrh fotonických obvodů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M34NFO Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět A0M34NFO je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Předmět umožní posluchačům získat praktické zkušenosti s návrhem fotonických součástek a jejich aplikaci ve fotonických systémech. Posluchači se seznámí s programovým vybavením BMP, FULL WAVE umožňujícím navrhovat technologické struktury optických vlnovodů, komponent pro ovládání optického svazku i optických integrovaných struktur, dále s programem TCAD pro návrh injekčních zdrojů optického záření. Při návrhu optoelektronických integrovaných obvodů bude využit program WINMIDE a ORCAD. Návrhy konkrétních součástek budou posluchači provádět v rámci cvičení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M34NFO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M34NFO

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Osnova přednášek:

1.Přehled programového vybavení pro systém návrhu fotonických součástek.

2.Program TCAD pro návrh struktur injekčních laserů a diodových detektorů

3.Metody numerické analýzy fotonických vlnovodových struktur

4.Program BMP vybavení pro návrh struktur s planárními vlnovody

5.Návrh modulátorů ne principu elektrooptického jevu.

6.Návrh optického vlnovodného a interferenčního rozbočovače

7.Vlastnosti programu FULL WAVE pro časovou analýzu fotonických struktur

8. Programy WINMIDE a ORCAD pro návrh optoelektronických systémů

9..Návrh optoelektronických přijímačů

10..Návrh optoelektronických vysílačů

11..Optické planární a vláknové zesilovače

12..Planární a vláknové struktury s Braggovskými mřížkami a jejich aplikace

13..Planární a vláknové optické senzory

14.Optická přenosová soustava z hlediska útlumu, disperze a šumu

Osnova cvičení:

1.Řešení struktur s fotodiodami PN,PIN a APD

2.Řešení struktur s optickými zdroji LED,nebo s lasery typu FP, DBR a DFB

3.Návrh planární vlnovodové struktury s využitím BMP softwaru

4.Řešení Mach-Zehenederova interferometru

5.Návrh optoelektronického vysilače s ohledem na požadovanou stabilitu

6.Řešení optioelektronického přijímače s ohledem na požadovanou citlivost

7.Návrh optického demultiplexoru pro WDM

přenosovou soustavu

8.Návrh optické přenosové soustavy

9.Měření responzitivity polovodičových detektorů

10.Měření na Mach-Zehenderovu interferometru

11.Měření vlastností optického zesilovače

12.Měření spektrálních vlastností optických detektorů a zdrojů záření

13.Měření vlastnotí optického WDM systému

14.Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Z.Burian, Optoelektronika, Vydavatelství ČVUT, 1991

2.K. Novotný: Optická komunikační technika, Vydavatelství ČVUT, 1997

3.B.E.A. Saleh, M.C Teich: Základy fotoniky, svazek 1-4, Matfyzpress, Praha, 1994-1996

4.J. Čtyroký, J. Hüttel, J. Schröfel, L. Šimánková: Integrovaná optika, SNTL, Praha, 1986

5.H.Nishihara, M.Haruna: Optical Integrated Circuits, McGraw-Hill, New York, 1987

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2836
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12548504.html