Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Inteligentní aplikovaná elektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B34IAE Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět A2B34IAE je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními trendy v oblasti návrhu elektronických soustav. Prakticky představí užití elektronických součástek, obvodů a funkčních bloků a osvětlí pravidla návrhu elektronických zařízení. Seznámí studenty s typickými postupy, nedostatky a chybami při návrhu a představí jim moderní součástkovou základnu a dostupné techniky pro návrh konkrétních aplikací. Jednotlivá témata zasahují široké spektrum elektronických soustav a poskytují celkový náhled na problematiku, což studentům umožní rychlou orientaci v současných elektronických aplikacích. Během laboratorních cvičení si studenti ověří funkci soustav, přezkoušejí jejich vlastnosti, seznámí se se simulačním softwarem. Výuka bude mimo jiné probíhat na moderních vývojových deskách firmy STMicroelectronics s úplnou technickou podporou a softwarovým vybavením.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B34IAE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B34IAE

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je třeba absolvovat měření všech úloh.

Osnova přednášek:

1.Postup a obecná pravidla návrhu elektronických soustav (project-flow), systémový přístup k řešení, technická a výrobní dokumentace, certifikace a legislativa

2.Podpůrný software pro návrh a konstrukci elektronických soustav, simulace, vyhodnocení, ověřování funkce, testování výrobku

3.Pasivní součástky pro elektroniku, jejich vliv na konečné vlastnosti soustav, hlavni a parazitní parametry, technologické typy, normy, řádové hodnoty, zatížitelnost, životnost

4.Užití zesilovačů jako autonomních funkčních bloků v elektronických soustavách pro spotřební elektroniku, měřicí a řídicí techniku, informatiku, senzory

5.Specializované elektronické součástky pro zpracování a záznam zvukových a obrazových signálů

6.Elektronika stykových soustav, převod A/D, D/A, normované stykové sběrnice, přenosové soustavy (USB, HPIB, Bluetooth, ZigBee)

7.Specializovaná automobilová elektronika, funkční bloky, sběrnice CAN, řídicí jednotka automobilu, EMC v motorovém vozidle

8.Mikrokontroléry ve spotřební elektronice, periferní zařízení, inteligentní senzory, obslužný software

9.Soustava „inteligentního domu“ - aplikace elektronického řízení mechanických a tepelných soustav

10.Dálkové ovládání a řízení soustav prostřednictvím telekomunikačních sítí

11.Obecná pravidla návrhu a konstrukce zabezpečovacích soustav malých i velkých objektů

12.Aplikace soustav RFID pro identifikaci osob, v logistice, provozu, systém MIFARE

13.Napájecí zdroje pro elektroniku - technologické typy, užití ve spotřební elektronice, napájení mobilních soustav

14.Optimalizace provozu elektrochemických zdrojů primárních a sekundárních, „power management“ specializované obslužné součástky pro sekundární články

Osnova cvičení:

1.Organizační záležitosti. Praktické řešení návrhového problému, informační zdroje, katalogy, součástková základna, postup návrhu řešení (PC seminář)

2.Návrhové systémy CAD, PSPICE,MicroCAP,MicroSIM. Postup simulace. (PC laboratoř)

3.Testování elektronických součástek. Měření na parameter analyzéru. (měření)

4.Měřící počítačová stanice s HPIB sběrnicí. Pravidla a možnosti práce. (měření)

5.Návrh audiozesilovače, součástkové řešení, realizace.Webkamera, funkce, použité obvody, zpracování signálu. (měření)

6.Měření na A/D,D/A převodníku, chyby převodu. Měření na USB sběrnici, obvod oscilátoru v PC, základní deska PC a její obvody. (měření)

7.Měření na základní řídící jednotce automobilu. Ladění výkonu automobilu. (měření)

8.Vývojový kit s mikrokontrolérem, připojování periferií. (měření)

9.Inteligentní dům, použité moduly (měření)

10.Ovládání spotřebičů pomocí GSM mobilu, aplikace, modifikace a návrh. (měření)

11.Bezpečnostní ústředna Jablotron, moduly, senzory. Uvedení do provozu a konfigurace. (měření)

12.Vývojový kit pro RFID čipy, konfigurace, MIFARE systém v praxi. (měření)

13.Měření na univerzálním napájecím zdroji, zatěžovací charakteristiky, ochrany, software pro návrh napájecích zdrojů.(měření)

14.Měření vlastností akumulátorů, testování jejich vlastností, návrh nabíjecí stanice. (měření)

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními trendy v oblasti návrhu elektronických soustav, prakticky představit užití elektronických součástek obvodů a funkčních bloků a osvětlit pravidla návrhu elektronických zařízení a dále seznámit studenty s typickými postupy, nedostatky a chybami při návrhu a představit jim moderní součástkovou základnu a dostupné techniky pro návrh konkrétních aplikací.

Studijní materiály:

1) A. Krejčiřík : SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS, BEN, Praha 2004

2) J. Vlček : Aplikace moderních integrovaných obvodů, Ing. Jiří Vlček, Praha 2002

3) J. Vlček : Aplikovaná elektronika, Ing. Jiří Vlček, Praha 2002

4) A. Krejčiřík : Moderní spínané zdroje programem Micropower SwitcherCAD, BEN, Praha 2002

5) A. Juránek : MultiSIM - elektronická laboratoř na PC, BEN, Praha 2008

6) B.Kainka : USB - měření, řízení a regulace pomocí sběrnice USB, BEN, Praha 2002

7) Z. Kotisa, V. Voráček : NF zesilovače 1-4, BEN, Praha 2005

8) M. Cenek : Akumulátory od principu k praxi, FCC Public, 2003

9) J. Humlhans: Inteligentní nabíječky s obvody MAXIM, BEN, Praha 2002

10) S. Wirsum : Abeceda nf techniky, BEN, Praha 2002

11) K. Finkenzeller : RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification, Wiley, 2003

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2443
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12547604.html