Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Číslicové zpracování signálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2M99CZS Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět A2M99CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B2B31CZS (vztah je symetrický)
Předmět A2M99CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B31CZS (vztah je symetrický)
Předmět A2M99CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B2B31CZS (vztah je symetrický)
Předmět A2M99CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BD5B31CZS (vztah je symetrický)
Předmět A2M99CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B31CZS (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět seznamuje s pokročilými metodami analýzy a zpracování číslicových signálů včetně numerických odhadů parametrů (statistik druhého řádu) signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M99CZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M99CZS

Požadavky:

Bases of signal and system theory with necessary mathematical background are supposed as preliminary knowledge.

Osnova přednášek:

P1.Lineární a cyklická konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti

2.Zpracování dlouhých signálů pomocí metod přičtení a úschovy přesahu

3.Použití DFT pro spektrální analýzu, váhování, konvoluce ve spektru

4.Principy návrhu číslicových filtrů, ověření návrhu a simulace

5.Vybrané typy filtrů (hřebenový, notch, Hilbertův transformátor, fázovací články)

6.Důsledky kvantování v číslicových systémech, možnosti analýzy a simulace

7.Vzorkování pásmových signálů, diskrétní Hilbertova transformace

8.Decimace a interpolace, převzorkování signálu

9.Banky filtrů

10.Krátkodobá spektrální analýza a vlnková transformace, princip neurčitosti

11.Náhodné signály, charakteristiky, stacionarita, ergodicita

12.Parametry signálů a jejich odhad (střední hodnota, střední kvadratická hodnota)

13.Parametry signálů a jejich odhad (korelace, spektrální hustota)

14.Modelování, parametrické metody (AR, MA, ARMA)

Osnova cvičení:

1.Filtrace ve frekvenční oblasti

2.Realizace a použití metody přičtení přesahu

3.Ilustrace prosakování, okna a vliv váhování

4.Příklady návrhu, ověření a simulace číslicových filtrů

5.Simulace vybraných typů filtrů

6.Simulace kvantování koeficientů, signálů a mezivýsledků

7.Vzorkování pásmových signálů

8.Realizace decimace a interpolace

9.Realizace vybrané banky filtrů a ilustrace základních vlastností

10.Příklady krátkodobé spektrální analýzy a vlnkové transformace

11.Základní vlastnosti náhodných signálů

12.Typy odhadů parametrů signálů

13.Odhady korelace a spektrální hustoty

14.Lineární predikce

Cíle studia:

Students should acquire theoretical and practical experiences about basic DSP techniques and the most frequent applications. Simple implementations and simulations of basic DSP methods in MATLAB environment are solved in seminars of the subject. Extended level is possible to be managed within individual projects.

Studijní materiály:

1.A. V.Oppenheim, R.W. Schaffer with J. R. Buck: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, 1999

2.M. H. Hayes: Statistical digital signal processing and modeling, John Wiley, 1996

3.Narasimhan, S.V., Veena, S: Signal Processing, principles and implementation. Alpha Science International, Harrow, 2005

4.Proakis, J.G.: Digital Communications. McGraw-Hill, 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M99CZS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12525504.html