Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrické zdroje a soustavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M15EZS Z,ZK 5 14+6s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku kvality elektrické energie, kritéria jejího určování a zlepšování. Dále jsou probírány specifické otázky rozptýlených zdrojů a elektrických soustav. V závěru je student seznámen se základními obnovitelnými zdroji elektrické energie a možnostmi jejich připojení do systému.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M15EZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M15EZS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích.

2. Vyšší harmonické a meziharmonické napětí a proudy v ES.

3. Kolísání napětí a flicker.

4. Komunikace po silových vedeních, HDO, PLC technologie.

5. Filtračně kompenzační prostředky. Zlepšení účiníku v energetice.

6. Rozptýlená výroba elektrické energie.

7. Napájecí systémy pro elektrickou trakci.

8. Proudová přetížitelnost vedení.

9. Výpočet el. a mag. pole u vedení a rozvoden.

10. Vodní elektrárny.

11. Větrné elektrárny.

12. Vodíkové hospodářství, palivové články.

13. Technické zásady připojení malých zdrojů do elektrizační soustavy.

14. Řízení rozptýlené výroby el. energie.

Osnova cvičení:

1. Výpočet energetických rušení v sítích.

2. Šíření vyšších harmonických v ES.

3. Kontrola kolísání napětí a flickeru.

4. Měření kvality elektrické energie v síti nn.

5. Měření kvality elektrické energie v síti nn.

6. Návrh filtračně kompenzační stanice.

7. Výpočet proudové přetížitelnosti vedení.

8. Výpočet el. a mag. pole u venkovního vedení vvn.

9. Návrh malé vodní elektrárny.

10. Návrh větrné farmy.

11. Měření na palivovém článku.

12. Studie připojení OZE do ES.

13. Studie připojení OZE do ES.

14. Exkurze - ČEZ obnovitelné zdroje.

Cíle studia:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1243406.html