Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Průmyslová informatika a Internet

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3M35PII Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Internetové technologie v informatice i v průmyslových technologiích. Komunikační protokoly v internetových distribuovaných aplikacích, databázové systémy a jejich řízení, systémy řízení podniku. Webové služby, mobilní sítě, bezpečnost a spolehlivost, řešení kritických aplikací.

Požadavky:

Stránky předmětu: http://support.dce.felk.cvut.cz/e-kurzy/course/view.php?id=35

Osnova přednášek:

1. Architektura distribuovaných síťových aplikací.

2. Struktura sítě, aplikační vrstvy, její hlavní části, clustrované servery. Vertikální integrace sítí s ohledem na průmyslové realizace.

3. Sítě se zaručenou dobou odezvy.

4. Klientské a serverové aplikace. Používané programovací jazyky.

5. Souborové formáty využitelné pro datovou interkomunikaci. JSON a XML.

6. Nejběžnější databázové servery v průmyslových aplikacích a jejich management.

7. Metody přístupů k databázím, použití na manažerské i technologické úrovni. Způsoby připojení v ADO.NET.

8. Systémy řízení výroby a podniku. Sledování životního cyklu výrobku, dokumentace, standardizace.

9. Webové aplikace v distribuovaných řídicích systémech.

10. Webové komponenty pro vývoj průmyslových internetových aplikací.

11. Webové služby, vzdálený přístup k počítačům, používané protokoly a AJAX.

12. Zabezpečení, přístupová práva, veřejné klíče, hashovací kódy, digitální podpisy.

13. Spolehlivost sítí a řešení vhodná pro kritické aplikace.

14. Mobilní systémy a ergonomie mobilních aplikací.

Osnova cvičení:

1. Popis úloh a podmínek pro získání zápočtu.

2. Tvorba, překlad a ladění distribuovaných síťových aplikací.

3. Serverové aplikace, příjem a zpracování požadavků, generování odpovědí.

4. Serverové aplikace, komunikace s databázemi, konfigurace databází.

5. Webové služby, generování WSDL a zpracování SOAP zpráv.

6. Klientské aplikace, výměna a zpracování dat.

7. Webové aplikace, principy a práce v konceptu AJAX. Uživatelské rozhraní.

8. Webové služby, využití volně dostupných služeb, začlenění do vlastní aplikace.

9. Využití webových služeb v průmyslovém řízení, přehled dostupných možností.

10. Komunikace s řídicím systémem, distribuovaný řídicí systém, monitorování.

11. Tvorba dokumentace projektů, automatické generování reportů a uživatelských manuálů.

12. Individuální konzultace.

13. Přebírání studentských prací.

14. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Microsoft .NET Distributed Applications: Integrating XML Web Services and .NET Remoting, Microsoft Press; 1 edition (February 12, 2003).

[2]Manufacturing Execution System - MES by Jürgen Kletti, Springer 2007

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Stránky předmětu:

https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=23

Další informace:
https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=23
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1241806.html