Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Přenos a rozvod elektrické energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M15PRE Z,ZK 5 14+6s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět podává komplexní pohled na problematiku přenosu a rozvodu elektrické energie. Zabývá se jednak technickými parametry jednotlivých článků systému a jednak podává informace o celkovém chování v ustálených i přechodných stavech. Studenti dostanou informace o pomocných zařízení umožňujících bezpečný a spolehlivý provoz.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M15PRE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M15PRE

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Zásady návrhu přenosového a distribučního systému, strategie rozvoje.

2. Topologie a dimenzování rozvodného systému.

3. Ustálené a přechodné stavy elektrizačního systému.

4. Významné poruchové stavy.

5. Mechanika vedení.

6. Elektrické stanice.

7. Ochrany a automatiky vedení.

8. Distanční a srovnávací ochrany.

9. Napájecí systémy pro průmysl a trakce.

10. Synchronní stroj v elektrickém systému.

11. Stabilita chodu elektrizační soustavy.

12. Chody ostrovních distribučních oblastí s lokálními zdroji.

13. Připojování nelineárních spotřebičů na síť.

14. Predikce a omezování negativních zpětných vlivů.

Osnova cvičení:

1. Návrh distribučního systému.

2. Návrh venkovního vedení.

3. Výpočty mechaniky venkovního vedení.

4. Návrh transformační stanice.

5. Řešení poruchových stavů v systému s neúčinně připojeným uzlem.

6. Výpočty nastavení jednoduchých ochran.

7. Výpočty nastavení distanční ochrany.

8. Výpočty nastavení distanční ochrany.

9. Návrh napájecího úseku pro trakci.

10. Výpočet ostrovního chodu v distribuční oblasti.

11. Řešení nesymetrických stavů.

12. Výpočty ustálených stavů synchronního stroje.

13. Výpočty poruchových stavů synchronního stroje.

14. Měření zpětných negativních vlivů v distribučním systému.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1240606.html