Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Provoz elektroenergetických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0B15PES Z,ZK 5 14+6s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět se věnuje legislativním a technickým podmínkám provozování elektroenergetických soustav. Zabývá se způsoby provozování sítí všech napěťových hladin, regulací základních systémových veličin na straně spotřeby i výroby, dispečerským řízením soustav. Také informuje o možnostech propojování soustav i o mimořádných stavech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B15PES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B15PES

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Právní rámec energetických odvětví.

2. Energetická legislativa, trh s elektrickou energií.

3. Elektroenergetika a životní prostředí.

4. Způsob provozování sítí nn a vn.

5. Způsob provozování sítí vvn.

6. Uzemňovací soustavy.

7. Regulace napětí v ES.

8. Regulace frekvence v ES.

9. Regulace elektrárenského bloku.

10. Dispečinky přenosové a distribuční soustavy.

11. Propojené elektrizační soustavy.

12. Model izolované ES.

13. Ostrovní provoz, black-out.

14. Plynárenské a teplárenské sítě.

Osnova cvičení:

1. Základní pojmy regulace, popis systémů.

2. Regulační obvody, kvalita regulace.

3. Diagramy zatížení.

4. Statické charakteristiky P-f.

5. Tepelné oběhy v elektrárnách.

6. Regulace na straně spotřeby.

7. Výpočet uzemnění uzlu transformátoru.

8. Model turbogenerátoru.

9. Simulace práce TG do izolované soustavy.

10. Elektrizační soustava.

11. Základní ukazatele ES ČR.

12. Kodex přenosové soustavy.

13. Kodex distribuční soustavy.

14. Podpůrné a systémové služby.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1240406.html