Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematické aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1B15MAA Z,ZK 6 21+6c česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B15MAA

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B15MAA

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Úvod do funkce komplexní proměnné.

2. Integrální transformace, použití Laplaceovy transformace pro popis lineárních systémů.

3. Možnosti aplikace výpočetních prostředků v energetice, kriteria volby prostředí.

4. Metodika tvorby matematických modelů technických systémů.

5. Aplikace výpočetních metod v energetice.

6. Možnosti prostředí MATLAB a Mathematica, kriteria volby.

7. Mathematica pro jednoduché výpočty.

8. Mathematica jako programovací jazyk.

9. Možnosti zpracování dat v Mathematice.

10. Implementace modelů energetických systémů v prostředí Mathematica.

11. Tvorba jednoduchých programů v MATLABu.

12. Využití potenciálu knihoven prostředí MATLAB.

13. Simulink a možnosti jeho využití.

14. Model energetického systému v Simulink.

Osnova cvičení:

1. Mathematica: základy syntaxe.

2. Mathematica: řešení rovnic a jejich soustav, ukázky řešení elektrických obvodů.

3. Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.

4. Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.

5. Mathematica: DSolve a NDSolve, řešení přechodných dějů.

6. Mathematica: Fit a NonlinearFit, ukázky prokladů fyzikálních závislostí.

7. Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numerické řešení diferenciálních rovnic.

8. Mathematica: Module, NMinimize, ukázky optimalizací elektroenergetických systémů.

9. MATLAB: základy syntaxe, maticové operace.

10. MATLAB: funkce, grafické výstupy.

11. MATLAB: ODE.

12. MATLAB Simulink: ukázky modelování elektroenergetických systémů.

13. MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.

14. MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1240106.html