Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stavební materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
523MAT KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství I
Anotace:

Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků, jejich aplikace v architektuře a konstrukcích pozemního stavitelství. Cílem předmětu je ukázat studentům možnosti jednotlivých materiálů, vhodnost jejich použití pro různorodé účely, jejich výhody a limity. Znalosti možností využití stavebních materiálů budou studentům napomáhat rozvíjet jejich kreativitu v ateliérech. Důležitým aspektem, který je v předmětu akcentován, je také vliv použití jednotlivých materiálů na životní prostředí.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtovým testem.

Osnova přednášek:

1. Úvod, keramika – tradiční sortiment

2. Keramika pro svislé a vodorovné konstrukce

3. Keramické obklady a dlažby

4. Kámen, kamenivo

5. Pojiva, malty

6. Beton, železobeton

7. Lehké betony, speciální druhy betonu

8. Dřevo

9. Kovy

10. Sklo

11. Izolační hmoty vodotěsné

12. Izolační hmoty tepelné, akustické, protipožární

13. Kompozitní desky, shrnutí, závěr

Osnova cvičení:

--

Cíle studia:

Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků, jejich vlastnostmi a aplikacemi v konstrukcích pozemního stavitelství.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

VÝBORNÝ J. a kol. Nauka o materiálech 20 - Vydavatelství ČVUT, Praha 1999

ROUSEKOVÁ I. a kol. Stavebné materiály. Jaga, Bratislava 2000.

SVOBODA, L. a kol.: Stavební hmoty. Jaga, Bratislava 2004.

Přednáška s prezentací vzorků materiálů k danému tématu.

Doporučená literatura:

RAND P. Materials for Architectural Design 2 Laurence King Publishing, 2014.

BETON TKS, odborný časopis.

Puu-lehti, Helsinki, Finsko – odborný časopis zaměřený na dřevostavby.

KOLB, J. Dřevostavby – systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. Brno: Grada Publishing, 2008.

HLAVÁČEK D. Přírodní materiály v architektuře. Praha: ČVUT, září 2010. Disertační práce.

Studijní pomůcky k dispozici:

Přednášky v PDF/powerpoint, k prohloubení probírané látky jsou k dispozici vzorky stavebních materiálů.

Poznámka:
Další informace:
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4989-stavebni-materialy
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12037605.html