Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Optoelektronika a fotonika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B34OFT Z,ZK 6 14KP+6KL česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět AD2B34OFT je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Cílem předmětu je vysvětlení principů a použití základních prvků pro moderní optické systémy z hlediska teoretického i aplikačního. V rámci předmětu budou vysvětleny principy zejména optických zdrojů, detektorů optického záření, optických vlnovodů a komponenty pro ovládání optického svazku. Dále pak se studenti seznámí s principy optických integrovaných obvodů a optických senzorů. Další část předmětu je věnována optickým systémům pro přenos a zpracování informace a multiplexním optickým systémům včetně měřících metod.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B34OFT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B34OFT

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Osnova přednášek:

1.Optoelektronika a fotonika - úvod do problematiky

2.Detektory záření

3.Zdroje optického záření

4.Zesilovače optického záření

5.Optické přijímače a vysílače

6.Funkce a vlastnosti optických vlnovodů

7.Optické vláknové a planární vlnovody

8.Optické senzory absorpční

9.Optické senzory na bázi interferometrů

10.Součástky pro distribuci a ovládání optického záření

11.Integrovaná optika a optoelektronika

12.Součástky a systémy pro optické komunikace

13.Součástky a systémy pro optické multiplexování

14.Měřící metody optiky a optoelektroniky

Osnova cvičení:

1.Optická laboratoř a měřené úlohy, bezpečnost práce

2.Návrh a optimalizace zdrojů a vysílačů opt. záření

3.Návrh a optimalizace detektorů a přijímačů opt. záření

4.Návrh optických vlnovodů

5.Technologie optických vlnovodů

6.Optická přenosová soustava

7.Samostatný návrh optické trasy

8.Měření optických zdrojů a vysílačů

9.Měření optických detektorů a přijímačů

10.Měření na optických vlnovodech

11.Měření na interferometrech

12.Měření na optických zesilovačích

13.Měření na optických senzorech

14.Měření vyzařovací charakteristiky LED. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Z.Burian, Optoelektronika, Vydavatelství ČVUT, 1991

2.K. Novotný: Optická komunikační technika, Vydavatelství ČVUT, 1997

3.B.E.A. Saleh, M.C Teich: Základy fotoniky, svazek 1-4, Matfyzpress, Praha, 1994-1996

4.J. Čtyroký, J. Hüttel, J. Schröfel, L. Šimánková: Integrovaná optika, SNTL, Praha, 1986

5.M.Vrbová (edit.): Lasery a moderní optika, Prometheus, Praha 1994

6.R.G.Hunsperger: Integrated Optics: Theory and Technology, Springer-Verlag 2002

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1196506.html