Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doprava a životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12DZP Z 2 2P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Předmět je zaměřen především na problematiku dopravy a jejích dopadů na životní prostředí. Důraz je kladen na hluk, kdy je součástí výuky i vlastní terénní měření hlukoměrem, dále na exhalace, bariérový efekt i energetickou náročnost jednotlivých druhů doprav.

Požadavky:

Základy ekologie z bakalářského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Orientace v problematice dopravy a jejích dopadů na životní prostředí.

Studijní materiály:

Neubergová: Ekologické aspekty dopravy. Skriptum ČVUT, 2005

Technické podmínky TP 180: Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, 2006

Brinke, J.: Úvod do geografie dopravy. UK, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1167606.html