Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Expertní systémy v elektroenergetice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15EXE Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Zpracování informací a vyhodnocování dat. Expertní systémy v energetice a elektrodiagnostice. Aplikace pravidlových expertních systémů a neuronových sítí v energetice, elektroenergetice a diagnostice izolačních systémů. Tvorba expertních systémů pro elektroenergetike a elektrodiagnostiku.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP15EXE

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vyhodnocovací systémy s prvky umělé inteligence.

2. Plánovací a diagnostické expertní systémy.

3. Reprezentace znalostí. Řídicí mechanismy.

4. Neurčitost a nepřesná inference v expertních systémech.

5. Znalostní inženýrství.

6. Užití expertních systémů v elektronergetice.

7. Pravidlové expertní systémy. Rámcové expertní systémy.

8. Genetické algoritmy. Fuzzy logika.

9. Neuronové sítě. Struktura a vyšší mozkové funkce.

10. Distribuovaná umělá inteligence.

11. Aplikace pravidlových expertních systémů v elektrodiagnostice.

12. Aplikace neuronových sítí v elektroenergetike.

13. Expertní systémy pro rozpoznávání obrazců.

14. Predikce pomocí neuronových sítí.

Osnova cvičení:

1. Zpracování informací, testování a statistické vyhodnocování vstupních dat.

2. Užití expertních systémů v elektronergetice.

3. Užití expertních systémů v elektrodiagnostice el. strojů a zařízení.

4. Aplikace pravidlových expertních systémů v elektroenergetice.

5. Aplikace genetických algoritmů a fuzzy logiky pro rozpoznávání.

6. Tvorba pravidlových expertních systémů.

7. Tvorba pravidlového expertního systému pro elektrodiagnostickou aplikaci.

8. Aplikace neuronových sítí v elektroenergetike.

9. Aplikace neuronových sítí v elektrodiagnostice.

10. Aplikace umělé inteligence pro dispečerské řízení elektrizační soustavy.

11. Expertní systémy pro rozpoznávání obrazců.

12. Predikce pomocí neuronových sítí.

13. Tvorba neuronové sítě a trénovaní množiny. Učení neuronové sítě.

14. Tvorba neuronové sítě pro elektrodiagnostickou aplikaci.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Date C. J.: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, 1995.

2. Tjoa A. M.: Database and Expert Systems Applications. Springer, 1990.

3. Mařík V., Vlček T.: Expertní systém FEL-EXPERT verze 3.2. ČVUT Praha, 1991.

4. Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol.: Umělá inteligence (1), (2). Academia, Praha 1993, 1997.

5. Vondrák I.: Umělá inteligence a neuronové sítě. VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava 1995.

6. Šnorek M., Jiřina M.: Neuronové sítě a neuropočítače. ČVUT, Praha 1996.

7. Pokorný M.: Umělá inteligence v modelování a řízení. BEN, Praha 1996.

8. Záliš K.: Částečné výboje v izolačních systémech elektrických strojů. Academia, Praha 2005.

Poznámka:

Typ cvičení: s, c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11637704.html