Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M99PR2 Z 6 0P+4C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět A5M99PR2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny 2020_MIBPRO1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Petr Kašpar, Pavel Mlejnek
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Téma práce si student, vybere z nabídky témat, které vypíší odborné katedry.

Zadání „Projekt 2“ navazuje na „Projekt 1“ s vyšším stupněm obtížnosti.

Zadání projektu podléhá schválení fakultního garanta studia - tutora.

Výběr práce schvaluje tutor studenta.

Práce bude veřejně prezentována.

Požadavky:

Téma projektu je nutné předem dohodnout s vedoucím.

Osnova přednášek:

Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.

Osnova cvičení:

Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály dodá vedoucí projektu dle charakteru práce.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M99PR2
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1153106.html