Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie osvětlování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15TOS Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Teorie světelného pole. Matematický popis vyzařování nesouměrných svítidel. Fotometrie vzdáleného a blízkého bodu. Nové charakteristiky prostorových vlastností osvětlení. Tokové metody výpočtu integrálních charakteristik. Světelné pole svítidla bodového a přímkového typu. Světelné pole svítidla plošného a objemového typu. Rozložení sv. toku nesouměrného svítidla bodového typu. Rozložení sv. toku svítidla přímkového typu. Prostorové rozložení toku obecně vyzařující plochy. Teorie mnohonásobných odrazů. Metodika výpočtu činitelů využití. činitele podání kontrastu jasů. Počítačový návrh osvětlovacích soustav.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP15TOS

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Typ cvičení: s, l, c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11513904.html