Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektrické teplo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15ET Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Formulace základních rovnic přenosu tepla a hmoty v elektromagnetických polích v kontinuu. Tepelné účinky elektromagnetických polí. Formulace úloh indukčního, dielektrického a obloukového ohřevu. Podobnost a analogie rovnic a jejich užití. Numerické metody v elektrickém teple.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP15ET

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Fyzikální základy elektrického tepla – termodynamika

2. Matematický aparát fyziky kontinua

3. Fyzikální základy – přenos hybnosti, rovnice kontinuity

4. Fourier – Kirhchoffova rovnice

5. Přenos tepla konvekcí, kriteriální vztahy

6. Přenos tepla zářením – Planckův zákon, Kirhchoffův zákon

7. Přenos tepla zářením – řešení pomocí konfiguračních faktorů

8. Formulace úlohy – přímý odporový ohřev

9. Formulace úlohy - nepřímý odporový ohřev

10. Formulace úlohy – indukční ohřev neferomagnetických materiálů

11. Formulace úlohy – feromagnetických materiálů ohřev, kanálkové pece

12. Formulace úlohy – dielektrický a mikrovlnný ohřev

13. Modely elektrického oblouku

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Fyzikální základy elektrického tepla – termodynamika

2. Matematický aparát fyziky kontinua

3. Fyzikální základy – přenos hybnosti, rovnice kontinuity

4. Fourier – Kirhchoffova rovnice

5. Přenos tepla konvekcí, kriteriální vztahy

6. Přenos tepla zářením – Planckův zákon, Kirhchoffův zákon

7. Přenos tepla zářením – řešení pomocí konfiguračních faktorů

8. Formulace úlohy – přímý odporový ohřev

9. Formulace úlohy - nepřímý odporový ohřev

10. Formulace úlohy – indukční ohřev neferomagnetických materiálů

11. Formulace úlohy – feromagnetických materiálů ohřev, kanálkové pece

12. Formulace úlohy – dielektrický a mikrovlnný ohřev

13. Modely elektrického oblouku

14. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Holman, J.P.: Heat Transfer, McGraw-Hill, 2001

Metaxas, A.C: Foundations of Electroheat : A Unified Approach, John Wiley & Sons; 1 edition (July 11, 1996)

Trott, M.: The Mathematica GuideBook for Numerics, Springer; 1 edition (October 12, 2005)John H. Lienhard IV, John H. Lienhard V: A Heat Transfer Textbook, 4th edition. Massachusetts Institute of

Technology. online: http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html,

 Holman, J.P.: Heat Transfer, McGraw-Hill, 2001 Metaxas, A.C: Foundations of Electroheat :

 A Unified Approach, - John Wiley & Sons; 1 edition (July 11, 1996) Trott, M.: The Mathematica GuideBook

for Numerics, Springer; 1 edition (October 12, 2005)

 Thermal Radiation Heat Transfer, 5th Edition by John R. Howell (Author), M. Pinar Menguc (Author), Robert

Siegel (Author) ISBN-10: 1439805334

Poznámka:

Typ cvičení: s, c

Tento předmět je nabízen také v angličtině

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11513204.html