Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diagnostika izolačních systémů vn a vvn

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15DVN Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Poruchovost provozu, příčiny a mechanismy. Vnitřní a vnější izolace elektrických zařízení. Diagnostické metody, použití v provozu. Výběr metod pro databázové systémy. Aplikace databázových systémů pro elektrické stroje a zařízení vn a vvn. Aplikace systémů s prvky umělé inteligence v elektrodiagnostice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Poruchovost provozu, příčiny a mechanismy.

2. Spolehlivost provozu a metody k jejímu zajištění.

3. Spolehlivost elektroenergetických prvků. Spolehlivostní schéma.

4. Pravděpodobnostní poruchové charakteristiky, jejich získávání a vyhodnocování.

5. Diagnostika izolačních systémů.

6. Diagnostické metody pro elektrické stroje točivé.

7. Diagnostické metody pro elektrické stroje netočivé.

8. Diagnostické metody pro izolační oleje.

9. Degradace olejů a papírové izolace v provozu. Chromatografická analýza.

10. Klasifikace a výběr diagnostických metod pro měření off-line a on-line. Provozní monitoring.

11. Vibrodiagnostika. Termodiagnostika, termovizní měření.

12. Měření výbojové činnosti v izolačních systémech elektrických strojů a zařízení vn a vvn.

13. Databázové systémy pro elektrodiagnostiku.

14. Užití metod umělé inteligence v elektrodiagnostice.

Osnova cvičení:

1. Spolehlivost elektroenergetických prvků. Spolehlivostní schéma.

2. Stejnosměrné diagnostické metody.

3. Střídavé diagnostické metody.

4. Speciální diagnostické metody.

5. Diagnostické metody pro elektrické stroje točivé.

6. Diagnostické metody pro elektrické stroje netočivé.

7. Diagnostické metody pro izolační oleje.

8. Měření a vyhodnocování výbojové činnosti.

9. Diagnostické metody pro diagnostiku off-line.

10. Diagnostické metody pro diagnostiku on-line. Provozní monitoring.

11. Vibrodiagnostika. Provozní termodiagnostika.

12. Aplikace databázových systémů v elektrodiagnostice.

13. Aplikace expertních systémů v elektrodiagnostice.

14. Aplikace neuronových sítí v elektrodiagnostice.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Barták A., Mravináč L., Neumann J., Vařák J.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů. SNTL, Praha 1984.

2. Výpočtové a diagnostické metody určování životnosti statorového vinutí alternátorů. Směrnice ČEZ č. 15/87, 1987.

3. Myers, S.D. et al.: A guide to transformer maintenance. Akron (Ohio), TMI 1988.

4. König D., Rao Y.N.: Partial discharges in electrical power apparatus. VDE-Verlag, Berlin 1993.

5. Diagnostika alternátorů a transformátorů - směrnice. Zpráva ORGREZ č. 3 - 96 7200, Praha 1996.

6. Záliš K.: Částečné výboje v izolačních systémech elektrických strojů. Academia, Praha 2005.

Poznámka:

Typ cvičení: s, l

Tento předmět je nabízen také v angličtině

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11512904.html