Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Semestrální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
X34BPJ KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Tento předmět je samostatnou prací studenta ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Téma může mít souvislost s budoucím tématem Bakalářské práce.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/X34BPJ

Požadavky:

http://www.micro.feld.cvut.cz/home/X34BPJ

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Práce na zvoleném tématu projektu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bude doporučena individuálně v souvislosti s řešeným tématem.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Typ cvičení: p

Předmět je nabízen také v anglické verzi.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11496504.html