Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Senzory v elektronice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
X34SEE Z,ZK 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Predmet popisuje základní fyzikální principy cinnosti polovodicovych senzoru a mikrosenzoru, klasifikaci, materiály, vyrobce, statické a dynamické parametry, chyby, sum, navrhování, integraci konstrukci, zpracování senzorovych signálu, linearizaci, kalibraci, inteligentní senzory, aplikace senzoru (teplotní, tlakové, optoelektronické, optické vláknové, senzory zárení chemické a biochemické, mechanickych velicin, hladinové, prutokomery,...). Inteligentní senzory a systémy. Uplatnení senzoru v regulaci, automatizaci, biomedicíne.

Požadavky:

http://www.micro.feld.cvut.cz/home/X34SEE

Osnova přednášek:

1. Senzory, mikrosenzory, polovodičové mikrosenzory - rozdělení, klasifikace, vlastnosti

2. Charakteristiky, statické a dynamické parametry, kalibrace

3. Zpracování senzorových signálů

4. Návrh senzorového řetězce a výběr senzoru.

5. Polovodičové odporové senzory - mechanická deformace

6. Polovodičové tlakové a teplotní senzory

7. Senzory pro měření průtoku a hladiny

8. Základní principy činnosti a využití optických vláknových senzorů

9. Základní typy senzorů pro jednotlivé oblasti záření

10. Využití vlastností elektronických součástek pro realizaci chemických a biochemických senzorů

11. Senzory pro měření dalších fyzikálních veličin

12. Inteligentní senzory

13. Aplikace senzorových systémů v průmyslu a medicíně

14. Miniaturizace a integrace - mikrosenzory

Osnova cvičení:

1. Návrh senzorového systému, výběr senzorů

2. Měření parametrů vybraných typů senzorů

3. Přesný teploměr s integrovaným klopným obvodem

4. Realizace teploměru s pn teplotním senzorem

5. Realizace termostatu s integrovaným teplotním senzorem

6. Měření vlastností realizovaných konstrukcí

7. Realizace infračervené závory

8. Senzorový systém s infrapasivním senzorem

9. Realizace indikátoru hořlavých plynů

10. Realizace anemometru s termistorem

11. Kapacitní senzor

12. Mikroprůtokoměr s neinvazivním měřením

13. Senzorový systém pro měření rychlosti a směru proudění vzduchu

14. Bezkontaktní přenos dat se senzorů

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Husák,M.: Senzorové systémy. Skripta ČVUT, Praha 1993

2. Gardner, J.W.: Microsensors, principles and applications. John Willey, Chichester, 1994

3. Fraden,J.: Handbook of modern sensors. American institut of physics, Woodbury 1997

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Typ cvičení: l, p

Předmět je nabízen také v anglické verzi.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11496404.html