Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktika z fotoniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
X34PFO Z 4 4L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

V rámci tohoto předmětu získá student praktické zkušenosti v oblasti fotoniky. Předmět je koncipován ve spolupráci s katedrou fyzikální elektroniky z FJFI, kde bude také část laboratorních cvičení realizována. Laboratorní úlohy jsou rozděleny do dvou významných částí. V části prvé se budou měřit základní vlastnosti optického záření (koherence, polarizace, difrakce) a dále vlastnosti zdrojů a detektorů záření. V části druhé pak vlastnosti fotonických systémů .

Požadavky:

http://www.micro.feld.cvut.cz/home/X34PFO

Osnova přednášek:

-

Osnova cvičení:

1. S: Bezpečnost práce

2. S: Příprava na laboratorní úlohy

3. L: Vyzařovací charakteristiky elektroluminiscenčních diod

4. L: Měření na polovodičovém injekčním laseru

5. L: Měření spektrálních charakteristik klasických a laserových zdrojů

6. L: Koherence a polarizace laserového záření

7. L: Difrakce světelného záření

8. L: VA charakteristiky fotodetektorů

9. L: Přenos analogového signálu optoelektronickým vazebním členem

10. L: Vlastnosti optických vláken a optické senzory

11. L: Měření optických kabelů metodou OTDR

12. L: Holografie

13. L: Zpracování a přenos optické informace

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. K. Novotný: Optická komunikační technika. Skripta ČVUT, 1997

2. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Základy fotoniky, svazek 1-4. Matfyzpress, Praha, 1994-1996

3. J. Čtyroký, J. Hüttel, J. Schröfel, L. Šimánková: Integrovaná optika. SNTL, Praha, 1986

4. M. Vrbová (edit.): Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+4

Typ cvičení: s, l, c

Předmět je nabízen také v anglické verzi.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11467104.html