Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektrický transport v polovodičích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP34ETS ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Voves
Přednášející:
Jan Voves
Cvičící:
Jan Voves
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Transport elektronů a děr v polovodičových krystalech. Efektivní hmotnost, pohyblivost. Boltzmannova transportní rovnice. Srážkové mechanizmy a srážkové frekvence. Srážky s fonony, ionizovanými příměsmi, nárazová ionizace. Aproximace relaxační doby. Transport nosičů v silném elektrickém poli, saturace rychlosti. Transport v magnetickém poli. Transport v nanometrových strukturách. Kvantový transport, matice hustoty, Greenovy funkce, Wignerovy funkce. Rezonanční tunelování, transport elektronů v supermřížkách. Jednoelektronový transport, Coulombovská blokáda. Balistický transport. Kvantový Hallův jev. Simulace transportních jevů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP34ETS

Požadavky:

c

Osnova přednášek:

1. Transport elektronů a děr v polovodičových krystalech

2. Efektivní hmotnost, pohyblivost

3. Boltzmannova transportní rovnice. Srážkové mechanismy, frekv.

4. Srážky s fonony, ionizovanými příměsmi, saturace rychlosti

5. Aproximace relaxační doby

6. Transport nosičů v silném elektr. poli, saturace rychlosti

7. Transport v magnetickém poli

8. Transport v nanometrových strukturách

9. Kvantový tr., matice hustoty, Greenovy a Wignerovy funkce

10. Rezonanční tunelování, transport elektronů v supermřížkách

11. Jednoelektronový transport, Coulombovská blokáda

12. Balistický transport

13. Kvantový Hallův jev

14. Simulace transportních jevů

Osnova cvičení:

Projekt

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle doporučení přednášejícího

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3732
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11433404.html