Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Krystaloptika a nelineární optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP34CNO ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Čtyroký, Vítězslav Jeřábek
Přednášející:
Jiří Čtyroký, Vítězslav Jeřábek
Cvičící:
Jiří Čtyroký, Vítězslav Jeřábek
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Základy teorie vlnovodných struktur, metody řešení. Vazební hranol a vidová spektroskopie. Mřížkové struktury na vlnovodech. Pasivní struktury. Akustooptická interakce, elektrooptický a magnetooptický jev, struktury pro ovládání záření. Fyzikální jevy v polovod. vlnovodech, měření, aplikace integr. optiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP34IO

Požadavky:

c

Osnova přednášek:

1. Teoretické a technologické principy IO

2. Materiálová základna IO

3. Šíření světla v dielektrických vlnovodových strukturách

4. Metody návrhu vlnovodových struktur

5. Hranolové a mřížkové vazební členy

6. Mřížkové struktury

7. Vidová spektroskopie

8. Základní fyzikální efekty a interakce pro IO

9. Příprava dielektrických vlnovodů a struktur

10. Pasivní vlnovodové součástky

11. Elektrooptické modulátory

12. Používané měřicí metody

13. Součástky využívající nelineárních jevů

14. Polovodičové integrované optoelektronické struktury

Osnova cvičení:

1. Měření optických planárních vlnovodů a planárních výkonových děličů

2. Měření optických planárních vlnově selektivních děličů a nelineárních členů

3. Měření spektrálních vlastností optických planárních aktivních nelineárních vlnovodů

4. Měření optických vlnovodných vlastností elipsometrickou metodou

5. Měření optických aktivních planárních nelineárních vlnovodů zdrojem superkontinua

6. Měření optických senzorů.Ramanových senzorů. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Fundamentals of Photonics , J.Wiley and Sons, Inc., New York, 1991

2. R.G. Hunsperger: Integrated Optics: Theory and Technology, Springer-Verlag, 2002

3. D.Wood: Optoelectronic Semiconductor Device, Prentice Hall, N.Y., London, 1994

4. H.Nishihara, M.Haruna: Optical Integrated Circuits, McGraw-Hill, New York, 1987

5. Ch.L. Chen: Elements of Optoelectronics&Fiber Optics, IRWIN, 1996

6. M.J. Adams: An Introduction to Optical Waveguides, JohnWiley&Sons Ltd., Toronto, 1981

7. E. Seckinger: Broadband Circuits for Optical Fiber Communication, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005

8. G. P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005

9. On the recommendation of the lecturer

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3727
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11432904.html