Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Integrovaná optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP34IO ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Vítězslav Jeřábek
Přednášející:
Vítězslav Jeřábek, Václav Prajzler
Cvičící:
Vítězslav Jeřábek, Václav Prajzler
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Základy teorie vlnovodných struktur, metody řešení. Vazební prvky vlnovodové prvky. Mřížkové struktury na vlnovodech. Základní fyzikální jevy a interakce pro IO. Pasivní integrované struktury. Návrh a realizace dielektrických a polymerových planárních vlnovodů a struktur. Optické vlnovodné mřížky. Elektroabsorpční, elektrooptický a termooptický jev a jejich využití pro IO, struktury pro ovládání záření. Polovodičové struktury IO, optické zesilovače. Optické součástky pro informatiku, multiplexaci a optický processing. Metody využitelné pro měření, principy nanofotoniky a aplikace integrované optiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP34IO

Požadavky:

Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné odevzdat semestrální práci a složení zkoušky, která se bude skládat s písemné a ústní části.

Osnova přednášek:

1. Teoretické a technologické principy IO

2. Materiálová základna IO

3. Šíření světla v dielektrických a polymerových vlnovodových strukturách

4. Metody návrhu vlnovodových struktur

5. Optické vlnovodné mřížkové členy

6. Pasivní planární vlnovodné struktury

7. Optické aktivní prvky pro integrované optoelektronické obvody

8. Základní fyzikální jevy a interakce pro IO

9. Elektrooptické, termooptické a elektroabsorpční modulátory

10. Planární optické zesilovače

11. Planární součástky a subsystémy pro informatiku a sensoriku

12. Planární součástky pro optickou multiplexaci a optický processing

13. Součástky využívající nelineárních jevů a měřící metody

14. Nové směry a struktury integrované optiky a optoelektroniky

Osnova cvičení:

1. Měření optických planárních vlnovodů a planárních výkonových děličů

2. Měřeníoptických planárních vlnově selektivních děličů

3. Měření spektrálních a dynamických vlastností fotodetektorů a planárních přijímačů

4. Měření spektrálních vlastností optických planárních aktivních vlnovodů

5. Měření optických vlnovodných vlastností elipsometrickou metodou

6. Měření optických aktivních planárních vlnovodů zdrojem superkontinua

7. Měření optických senzorů.Ramanových senzorů. Zápočet

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s teoretickými a technologickými principy a základními materiály součástek pro integrovanou optiku a optoelektroniku (IOS) a metodami návrhu.

Studijní materiály:

1. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Fundamentals of Photonics , J.Wiley and Sons, Inc., New York, 1991

2. R.G. Hunsperger: Integrated Optics: Theory and Technology, Springer-Verlag, 2002

3. D.Wood: Optoelectronic Semiconductor Device, Prentice Hall, N.Y., London, 1994

4. H.Nishihara, M.Haruna: Optical Integrated Circuits, McGraw-Hill, New York, 1987

5. Ch.L. Chen: Elements of Optoelectronics&Fiber Optics, IRWIN, 1996

6. M.J. Adams: An Introduction to Optical Waveguides, JohnWiley&Sons Ltd., Toronto, 1981

7. E. Seckinger: Broadband Circuits for Optical Fiber Communication, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005

8. G. P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005

9. On the recommendation of the lecturer

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3727
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:B2-s141d
Prajzler V.
Jeřábek V.

12:45–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11432804.html