Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Detektory a detekce optického záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP34ORD ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Vítězslav Jeřábek, Václav Prajzler
Přednášející:
Vítězslav Jeřábek, Václav Prajzler
Cvičící:
Vítězslav Jeřábek, Václav Prajzler
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Spektrum elmg. záření. Radiometrické a fotometrické jednotky. Detekce opt. záření. Ideální detektor, vnější a vnitřní foto-efekt. Opt. přijímače, konstrukční principy, vlastnosti. Šum. Detektory založené na vnějším, vnitřním fotoefektu, tepelných jevech. Další typy detektorů. Sluneční články, vlastnosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP34ORD

Požadavky:

c

Osnova přednášek:

1. Spektrum elmg. záření, radiometrické a fotometrické jednotky

2. Detekce optického záření

3. Ideální detektor, vnější a vnitřní fotoefekt

4. Detektory založené na vnějším fotoefektu, fotonásobiče

5. Detektory založené na vnitřním fotoefektu, přechod PN

6. Fotodioda PIN, fyzikální principy, vlastnosti

7. Lavinová fotodioda, fyzikální principy, vlastnosti

8. fotorezistory, fyzikální principy, struktury a vlastnosti

9. Detektory s tepelnou přeměnou energie. Bolometry, termočlánky

10. Pyroelektrické detektory

11. Některé další typy detektorů

12. Optické přijímače, konstrukční principy, vlastnosti, šum

13. Sluneční články, vlastnosti

14. Měřicí metody, aplikace

Osnova cvičení:

n

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle doporučení přednášejícího

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11432704.html