Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Polovodičové zdroje záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP34SRS ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Vítězslav Jeřábek
Přednášející:
Vítězslav Jeřábek
Cvičící:
Vítězslav Jeřábek
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Stimulovaná emise v polovodičích, homogenní a heterogenní přechod. Lasery a LEDs s dvojitou heterostrukturou. Nekoherentní ELD. Superluminisceční diody.Elektromagnetické pole v polovodičových laserech. Typy laserů a jejich vlastnosti. Vlnovodové lasery, DFB a BFR struktury. SQW a MQW lasery, kvantové jámy. Přelaďované injekční lasery. Spektrální šířka a stabilita. Charakteristiky vyzařování a optická vazby mezi zářičem a vlnovodem. Bistabilní a paměťové prvky a spínače. Polovodičové injekční, vlnovodné optické zesilovače a vlnové konvertory. Lasery a nekoherentní zářiče pro optické komunikace. Měřící metody a aplikace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP34SRS

Požadavky:

c

Osnova přednášek:

1. Stimulovaná emise v polovodičích

2. Homogenní a heterogenní přechod, laser s dvojitou heterostrukturou

3. Vlnovodové rezonátory, DFB a BFR struktury

4. SQW a MQW lasery, kvantové jámy

5. Elektromagnetické pole v polovodičových laserech

6. Druhy a vlastnosti laserů

7. Laditelné injekční lasery

8. Šířka spektrální čáry a časová stabilita

9. Vyzařovací charakteristiky, navázání laseru na vlnovod

10. Bistabilní a napěťové prvky, spínače

11. Nekoherentní ELD, superluminiscenční diody

12. Laserové a nekoherentní diody pro optické komunikace

13. Laserové injekční zesilovače

14. Měřicí metody, aplikace

Osnova cvičení:

1. Měření laserových diod a LED diod CW charakteristiky - optická výkonová závislost na elektrickém proudu.

2. Měření teplotní závislosti prahového proudu laserové diody

3. Měření časové a frekvenční odezvy laserových diod a LED.

4. Měření spektrálních vlastností laserových diod a LED.

5. Přenos a kmitočtová odezva měření laserového diodového vysílače.

6. Měření výkonu optického laseru v závislosti na čerpacím výkonu.

7. Měření zesílení optického zesilovače vlákna v závislosti na čerpacím výkonu, kreditu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Fundamentals of Photonics , J.Wiley and Sons, Inc., New York, 1991

2. R.G. Hunsperger: Integrated Optics: Theory and Technology, Springer-Verlag, 2002

3. D.Wood: Optoelectronic Semiconductor Device, Prentice Hall, N.Y., London, 1994

4. Ch.L. Chen: Elements of Optoelectronics&Fiber Optics, IRWIN, 1996

5. E. Seckinger: Broadband Circuits for Optical Fiber Communication, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005

6. G. P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005

Na doporučení učitele

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11432604.html