Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologie optoelektronických součástek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP34TOS ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Václav Prajzler
Přednášející:
Vítězslav Jeřábek, Václav Prajzler
Cvičící:
Vítězslav Jeřábek, Václav Prajzler
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Příprava materiálů a struktur: metody diagnostiky a kontoroly. Technologie prvků a integrovaných struktur: dvojitá hetrerostruktura, QW struktura, vlnovody a systémy, příprava zdrojů a detektorů. Dielektrické planární vlnovody: materiály, příprava, vlastnosti. Dielektrické vlnovod. struktury pro distribuci a ovládání záření.

Požadavky:

Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné odevzdat semestrální práci a složení zkoušky, která se bude skládat s písemné a ústní části.

Osnova přednášek:

1. Příprava optoelektronických materiálů a struktur

2. Diagnostické a testovací metody

3. Návrh a příprava dvojitých heterostruktur

4. Příprava polovodičových vlnovodů

5. Příprava LED, laserů, fotorezistorů

6. Příprava QW struktur

7. Návrh dielektrických vlnovodových struktur

8. Příprava dielektrických vlnovodových struktur

9. Návrh a příprava struktur pro distribuci optického záření

10. Návrh a příprava struktur pro ovládání optického záření

11. Měřicí metody

12. Testovací metody

13. Příklady polovodičových struktur

14. Příklady dielektrických struktur

Osnova cvičení:

1. RSOFT úvod

2. RSOFT návrh základních struktur

3. RSOFT návrh - individuální projekt

4. RSOFT návrh - individuální projekt

5. OPTICAD úvod

6. OPTICAD návrh - individuální projekt

7. Technologie pro fotonické aplikace

8. Litohrafické procesy

9. technologie pro tenké vrstvy a nanostruktury

10. Měřící metody - 3D konfokální ramanův spektrometr

11. Měřící metody - tmavá vidová spektroskopie

12. Měřící metody - měření optického pole

13. Měřící metody - optický spektrální analyzátor

14. Prezenatce semestrálních prací

Cíle studia:

Předmět se zabývá moderními materiály a technologiemi pro fotonické součástky a struktury. Předmět poskytne, také informace o základní optice a fotonice a zaměřuje se na nové moderní vlnovodné struktury. Předmět zahrnuje teorii optických planárních a vláknových vlnovodů, periodické struktury v optických vlnovodech, struktury s multimodovou interferencí, optické mikrorezonátory jejich koncepty a aplikace.

Studijní materiály:

S.O. Kasap, Ruda Harry E., B. Yann: Cambridge illustrated handbook of optoelectronics and photonics, Cambridge : Cambridge University Press, 2009. ISBN: 978-0-521-81596-3

G.T. Reed: Silicon on Photonics, John Wiley&Sons Ltd 2008.

P.N. Prasad: Nanophotonics, Wiley-Interscience, 2004.

J. Hongrui, Z. Xuefeng: Microlenses : properties, fabrication and liquid lenses. Boca Raton : CRC Press, 2013. ISBN: 978-1-4398-3669-9.

S. Shōichi, O. Katsunari: New photonics technologies for the information age : the dream of ubiquitous services. Boston : Artech House, 2004. ISBN: 1-58053-696-4.

L. Pavesi, D.J. Lockwood: Silicon Photonics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2991
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:B2-s141d
Prajzler V.
Jeřábek V.

09:15–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11432504.html