Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekologické systémy budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125ESB KZ 4 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět je zaměřen na oblast zdravotní techniky a zabývá se širším pojetí problematiky „Hospodaření s vodou v budovách“. Cílem je v souvislostech informovat studenty o veškerých možnostech hospodaření s vodou v budovách i mimo ně. Je zaměřen na kanalizační a vodovodní sítě a systémy, zpětné využití odpadních vod, využití energie z odpadních vod, čerpací techniky, odlučování tuků a ropných látek, zvyšování tlaku vody ve výškových budovách, vodovodní a kanalizační armatury, úspory vody apod.

Požadavky:

Splnění všech studijních povinností daných studijními předpisy.

Osnova přednášek:

Zásobování s vodou

Hospodaření s vodou

Likvidace odpadních vod

Zpětné využití dešťové vody

Měření spotřeby vody

Úspory vody

Speciální instalace a armatury

Dimenzování systémů

Čerpací technika

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Rozšíření znalostí bakalářského studia o oblast hospodaření s vodou, propojení s vnějšími inženýrskými sítěmi a vybranou problematiku speciálních instalací.

Studijní materiály:

Normy, legislativa

Zdravotnětechnická zařízení budov - Jaroslav Valášek a kolektiv, JAGA Group, Bratislava 2006

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125ESB
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1140806.html