Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Energetický audit budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125EABI KZ 4 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

2Princip výpočtu roční dodané energie do budovy

3Využití a posouzení roční dodané energie do budovy; energetická náročnost budov

4Energetické systémy účinnost výroby, distribuce a sdílení energie

5Energetický audit - postup a součásti. Sankeyův diagram toku energie budovou.

Analýza výchozího stavu,popis výchozího stavu, průzkum objektu a projektové dokumentace

6Opatření ke snížení spotřeby energie - budova, vytápění, osvětlení, vzduchotechnika, technologie.Aplikace opatření na daném objektu. Synergické působení energeticky úsporných opatření

7Individuální průzkum objektu - výuka v terénu.

8Environmentální audit budov

9Ekonomické vyhodnocení,vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí

10Zkušenosti s provozováním budov

11Stanovení účinnosti systémů. Posouzení využití OZE. Výstupy EA

12Prezentace auditů

13Prezentace auditů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se s procesem energetického auditu budov a návrhem energteicky úsporných opatření z hlediska energetické náročnosti, návratnosti a dopadu na životní prostředí.

Studijní materiály:

1) Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Vyhláška č.213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitosti energetického auditu. Výsledné neautorizované znění obou vyhlášek.

2) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov

3)ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - PODROBNOSTI VÝPOČTOVÉ METODY - METODICKÁ PŘÍRUČKA MPO 2007

4)Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

5)Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

6)DAHLSVEEN, Trond - PETRÁŠ, Dušan - HIRŠ, Jiří Energetický audit budov

Poznámka:

Pro mgr.program Inteligentni budovy

Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125EAB1,EABU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1140706.html