Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zkoušení vozidel a jejich částí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211057 Z,ZK 6 3P+0C+3L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Popis technologií a algoritmů pro experimentální činnost v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů

Požadavky:

Základní znalosti, týkající se měřených objektů. Základní znalosti z přírodních věd (fyzika, chemie, mechanika, termodynamika) v rozsahu absolvovaných předmětů. Elementární znalosti elektrotechniky a počítačové techniky.

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211057_ZVC .

Osnova přednášek:

Charakteristiky motorů a vozidel

Měření spotřeby kapalného paliva

Měření rychlosti vozidla

Akcelerační, dojezdová a brzdová zkouška

Vozidlový dynamometr

Zkoušení symetrie účinku brzdového účinku

Zkoušení komponent převodového ústrojí

Měření průtoku stlačitelného média

Snímání a vyhodnocování průběhu rychle proměnlivých tlaků

Složení spalin spalovacích motorů

Environmentální dopady provozu spalovacích motorů

Analyzátory spalin

Legislativní ošetření problematiky emise škodlivin

Automatizovaný sběr dat

Osnova cvičení:

Cvičení probíhají v laboratořích spalovacích motorů a automobilů. Náplň umožňuje praktické procvičení znalostí, získaných na přednáškách a seznámení se s experimentálními přístupy k problematice obecně za reálných podmínek. Konkrétní konfigurace měřených objektů a měřící technicky se přizpůsobuje aktuální situaci v laboratořích.

Cíle studia:

Získání znalostí o experimentálním vybavení a postupech pro zkoušení motorových vozidel a jejich části, zejména spalovacích motorů. Praktické seznámení s experimentální výbavou a postupy

Studijní materiály:

Takáts, M.: Měření emisí spalovacích motorů, Vydavatelství ČVUT 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1135906.html