Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy jaderné energetiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151002 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Fyzikální základy jaderné energie. Vývin a odvod tepla z aktivní zóny. Základní materiály jaderných reaktorů. Základní typy jaderných reaktorů. Přehled perspektivních typů jaderných reaktorů. Palivový cyklus jaderné energetiky. Reaktorové záření, jeho detekce a kvantifikace, určení dávek záření. Problematika jaderné bezpečnosti a její technické zajištění.

Požadavky:

Znalosti základů jaderné fyziky.

Osnova přednášek:

Obsah

Úvod do jaderné energetiky

Základy jaderné fyziky

Štěpná řetězová reakce

Bilance neutronů v reaktoru s moderátorem

Kritičnost reaktoru

Štěpná řetězová reakce a její kinetika

Vývin tepla v reaktoru

Odvod tepla z reaktoru

Provoz a řízení reaktoru

Materiály aktivní zóny jaderných reaktorů

Základní typy současných energetických reaktorů

Palivový cyklus

Bezpečnost jaderných reaktorů

Perspektivní typy energetických reaktorů

Reaktorové radioaktivní odpady

Jaderná energetika a životní prostředí

Jaderná fúze

Osnova cvičení:

Obsah

Úvod do jaderné energetiky

Základy jaderné fyziky

Štěpná řetězová reakce

Bilance neutronů v reaktoru s moderátorem

Kritičnost reaktoru

Štěpná řetězová reakce a její kinetika

Vývin tepla v reaktoru

Odvod tepla z reaktoru

Provoz a řízení reaktoru

Materiály aktivní zóny jaderných reaktorů

Základní typy současných energetických reaktorů

Palivový cyklus

Bezpečnost jaderných reaktorů

Perspektivní typy energetických reaktorů

Reaktorové radioaktivní odpady

Jaderná energetika a životní prostředí

Jaderná fúze

Cíle studia:

S trochou jaderné fyziky na úvod pochopíte kouzlo štěpné řetězové reakce, uplatníte Einsteinovu nejznámější rovnici a odhalíte, proč 1kg uranu nahradí 30 tun uhlí. Dozvíte se, kdo byli Maria Curie nebo Enrico Fermi, pochopíte, že reaktor v kritickém stavu je běžná věc nebo proč dochází k „otravě reaktoru“. Pochopíte princip jaderné fúze.

Po jednom semestru přestanete být pouhými posluchači, až budete účastni diskuze o jaderných elektrárnách a jejich skutečných dopadech na životní prostředí. Základy jaderné energetiky vám také umožní čelit názorům jedinců i skupin, které těží z lidského nevědomí a strachu.

Studijní materiály:

Klik F., Daliba J.: Jaderná energetika. ČVUT v Praze. 2002

slaidy z přednášek stažitelné v pdf formě na stránkách ústavu.

Poznámka:
Další informace:
http://energetika.cvut.cz/?en_zaklady-jaderne-energetiky-jaderna-energetika,71
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1127906.html