Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Právo a podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PRP Z,ZK 4 2P+1R česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů nabyté v základním kurzu BI-PAI. Kurz je zejména určen těm studentům, kteří se budou s právem setkávat jako podnikatelé, nebo v rámci svého zaměstnání v soukromém sektoru. Úspěšný absolvent se bude orientovat v základech spravování obchodních společnosti, bude znát úskalí uzavírání smluv, zejména těch v oblasti IT, bude umět používat různé typy licenčních smluv a bude se orientovat v mezinárodněprávních aspektech uzavírání smluv.

Absolventi rovněž budou vědět, jak spravovat duševní vlastnictví v rámci svého podnikání, budou se orientovat v základech nekalé soutěže a reklamního práva, budou vědět, jak se chovat v civilních sporech i v trestních řízeních a budou znát základy daňového práva.

Kurz je předpokladem pro úspěšné absolvování bakalářské zkoušky z oboru právo a podnikání.

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PRP

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, živnostenské právo

2. Obchodní společnosti

3. Smluvní právo - kupní smlouva, smlouva o dílo, obchodní podmínky

4. Softwarové smlouvy

5. Mezinárodněprávní aspekty smluv s přihlédnutím k uzavírání smluv na internetu

6. Creative commons

7. Licence a GPL

8. Úvod do daňového práva

9. Správa duševního vlastnictví, přihlášení ochranné známky

10. Nekalá soutěž, základy reklamního práva

11. Trestní právo a podnikání

12. Spory v podnikání

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PRP/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PRP/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1125406.html