Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Právo a informatika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PAI ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními instituty, se kterými se budou potkávat při své praxi. Studenti získají informace, jak podnikat v České republice, a budou upozorněni na úskalí, která je při podnikání z hlediska práva čekají. Úspěšný absolvent předmětu bude chápat proces uzavírání smluv v reálném i internetovém prostředí, bude znát svou odpovědnost při práci s internetem, bude se orientovat v institutech práva duševního vlastnictví a zvládne používat komerční licenční typy i open source licence. Důraz bude dán i na právní ochranu dat na internetu, registraci domén a ochranu před jejich zneužíváním. Studenti budou též upozornění na takové chování v oblasti IT, které lze podle českého práva kvalifikovat jako trestné. Součástí předmětu budou i rozbory reálných případů z praxe.

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PAI

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, systém práva, právní norma, právo a internet

2. Úvod do smluvního práva, elektronický podpis, elektronická kontraktace I

3. Elektronická kontraktace II (regulace e-shopů, spam)

4. Odpovědnost na internetu

5. Podnikání v České republice

6. Úvod do práva duševního vlastnictví (dílo dle autorského zákona, školní dílo, ochranné známky, patenty, vynálezy, průmyslové a užitné vzory)

7. Autorské právo v informačních sítích

8. Ochrana software, licence

9. Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

10. Případové studie

11. Domény a doménové spory

12. Počítačová kriminalita

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PAI

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PAI
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121706.html