Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika zemin a zakládání staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135MZA Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 135MZA lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 135GEA
Podmínkou zápisu na předmět 135MZA je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 135GEA
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Původ a složení zeminy, základní vlastnosti, klasifikace. Napětí v zemině. Propustnost, stlačitelnost a pevnost zemin, Mohrova teorie porušení. Principy laboratorních a polních zkoušek zemin. Tlaky zemin na konstrukce, stabilita svahů. Únosnost a deformace u plošných a hlubinných základů. Technologie zakládání, stavební jámy. Principy zlepšování základové půdy. Základní principy monitoringu v geotechnice.

Požadavky:

Návaznost na předmět Geologie pro architekty.

Osnova přednášek:

1-2. Původ a složení zeminy, základní a popisné vlastnosti, klasifikace.

3. Napětí v zemině, princip efektivních napětí.

4. Propustnost, stlačitelnost a pevnost zemin.

5. Mohrova teorie porušení.

6. Principy laboratorních a polních zkoušek zemin.

7. Tlaky zemin na konstrukce.

8. Stabilita svahů.

9. Únosnost a deformace u plošných a hlubinných základů.

10. Technologie zakládání.

11. Stavební jámy.

12. Principy zlepšování základové půdy.

13. Základní principy kontrolního sledování v geotechnice.

Osnova cvičení:

Praktické příklady ilustrující témata přednášek odpovídají jednotlivým bodům osnovy.

Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními vlastnostmi a chováním zeminového prostředí. V aplikační části pak vysvětlit základní principy navrhování základových konstrukcí plošných a hlubinných. Vysvětlení vybraných technologií zakládání.

Studijní materiály:

Záleský, J.: Přednášky 135MEZA - Powerpoint / pdf

Šimek, J., Holoušová, T.: Mechanika zemin a zakládání staveb, Skriptum ČVUT v Praze, 1996

Vaníček, I.: Mechanika zemin, Skriptum ČVUT v Praze, 2000

Lamboj, L.: Zakládání staveb -Výpočty , Skriptum ČVUT v Praze, 2004

Hulla, J., Turček, P.: Zakladanie staveb. Jaga group, v.o.s. Bratislava 1998, ISBN 80‐88905‐05‐2

Poznámka:
Další informace:
web katedry K135
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1099806.html