Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

CAD 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2136033 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Počítačová podpora konstruování na pokročilé úrovni. Vazba na předměty v základním studiu na ČVUT: ČMS I, ČMS II, Projekt

Požadavky:

Základních dovedností parametrického modelování, modelování adaptivních sestav. Parametrické propojení více součástí, odvozené sestavy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Tvorba ozubených a řemenových převodů a jejich kontrola, navrhování rámů, svařenců, skořepin, plechových výrobků, potrubních a kabelových rozvodů. , animace, montážní sestavy a jejich animace. Vytváření vlastních knihoven. Plochy.

Cíle studia:

Získání základních dovedností modelování převodů, rámů, skořepin a plechových dílů. Jednoduché animace.

Studijní materiály:

VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003

FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004

AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10925102.html