Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

CAD 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2136032 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Počítačová podpora konstruování na střední úrovni. Vazba na předměty v základním studiu na ČVUT: Konstruování II, Konstruování III

Požadavky:

Tvorba 2d náčrtu, tvorba 3d modelu. Vytváření jednoduchých sestav. Tvorba výrobních výkresů a výkresů sestav.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Parametrické modelování. Adaptivní součásti. Tvorba sestav, generování kusovníků a 2d sestav, navrhování hřídelů, šroubových spojů. Řízení vazeb. Použití parametrů použitých pro více součástí. Inteligentní sestavy s použitím skeletonu. Odvozené součásti a odvozené sestavy.

Cíle studia:

Získání základních dovedností parametrického modelování, modelování adaptivních sestav. Parametrické propojení více součástí, odvozené sestavy.

Studijní materiály:

VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003

FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004

AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10925002.html