Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

CAD 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2136031 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Počítačová podpora konstruování na základní úrovni. Vazba na předměty v základním studiu na ČVUT: Strojírenské konstruování I, Strojírenské konstruování II

Požadavky:

Předmět pro začátečníky a mírně pokročilé.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Základní nastavení softwaru. Základy CAD - 2d kreslení, základy modelování - tvorba náčrtu (kótování, 2d vazby, jednoznačné určení náčrtu), základní operace s náčrtem (vysunutí, rotace, tažení, šablonování), logické operace s objekty, zaoblování, zkosení, tvorba děr, závitů, žeber, polí, zrcadlení. Jednoduché sestavy (stupně volnosti, 3d vazby, knihovny normalizovaných dílů). Tvorba 2d výkresů z 3d modelů. Nastavení tisku.

Cíle studia:

Získání základních poznatků tvorby 2d náčrtu, tvorba 3d modelu. Vytváření jednoduchých sestav. Tvorba výrobních výkresů a výkresů sestav.

Studijní materiály:

VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003

FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004

AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10924902.html