Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář z Konstruování II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2136022 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Řešení praktických příkladů spadajících do okruhu předmětů SK1 a SK2. Obsah látky přibližně dle osnovy cvičení. Prohloubení znalostí látky z předmětu SK2 - řešení příkladů potřebných k zvládnutí zkouškového testu SK2

VÝUKA ZAČÍNÁ 2. TÝDEN SEMESTRU.

Požadavky:

Zápočet z SK1, účast na přednáškách SK2, vlastní strojnické tabulky.

Osnova přednášek:

NENÍ

Osnova cvičení:

1) Není výuka

2) Úvod do předmětu, Opakování důležité látky z SK1

3) ISO GPS - Tolerování délkových rozměrů - shrnutí teorie + příklady

4) ISO GPS - Tolerování délkových rozměrů - příklady + referát R1

5) ISO GPS - Tolerování textury povrchu - shrnutí teorie + příklady + referát R2

6) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance) - shrnutí teorie + příklady

7) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance) - příklady + referát R3

8) GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance) - příklady

9) Rozměrové obvody (RO) - shrnutí teorie + příklady

10) Rozměrové obvody (RO) - příklady

11) Kótování a tolerování kuželů (TK) + Závity. Kótování a tolerování závitů (TZ) - příklady

12) Stupňování veličin - příklady

13) Testové otázky (zápočet)

Cíle studia:

Prohloubení znalostí látky z předmětu SK2 - řešení příkladů potřebných k zvládnutí zkouškového testu SK2

Studijní materiály:

[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2014.

[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.

[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Strojnické tabulky

[5] Frederick E. Giesecke:Technical Drawing with Engineering Graphics (New International Edition) 2013

[4]

Poznámka:

Doporučený předmět

Další informace:
http://www.seps.fs.cvut.cz/SSK2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10924802.html