Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dynamika vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31O001 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Modelování vozidel. Přehled metod soustav mnoha těles. Modely silových prvků (pružiny, tlumiče, pneumatiky, kolejnice). Modely vozovek. Kriteria hodnocení dynamiky. Modely podélné, příčné a vertikální dynamiky. Lineární teorie systémů a řízení. Stochastická analýza. Návrh řízení. Ukázky aplikace. Softwarové prostředky - Simpack, Matlab-Simulink.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

T.D. Gillespie: Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE Book, 1992

Kortum, W. Lugner, P.: Systemdynamik und Regelung von Fahrzeugen, SPringer Verlag, 1998

F. Vlk: Dynamika motorových vozidel, Nakladatelství a vydavatelství vlk, Brno 2000

Vlk,F.: Úlohy z dynamiky motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství vlk, Brno 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10889702.html