Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika soustav těles II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31A003 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Kinetostatika soustav mnoha těles (SMT). Statické řešení jako zvláštní případ. Rovnovážná poloha. Vliv pasivních odporů. Dynamika SMT. Základní popisy. Numerické řešení. Změna struktury během pohybu. Respektování poddajnosti členů. Programové systémy pro analýzu SMT: MECH, OKAM2, ODAM aj. Ukázky řešení konkrétních úloh. Přesnost a citlivost SMT. Kinematická přesnost, dynamická přesnost. Praktické příklady. Syntéza SMT. Syntéza rovinných a prostorových mechanismů. Optimalizace SMT. Praktické ukázky optimalizace.

Požadavky:

kapitoly 8-10, 12 z knihy Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Přímá dynamická úloha daného mechanismu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10889602.html