Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22G022 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Cílem předmětu je podat jasnou logickou informaci o návrhové konstrukční filosofii letadlové pohonné jednotky, která je založena napožadavku produkce požadovaného tahu či užitečného výkonu při záruce vysoké míry bezpečnosti a současně zajišťované strojem co možno nejlehčím dosahujícím co možno nejvyšší celkové účinnosti pohonu letadla za přijatelných provozních nákladů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Letadlová pohonná jednotka a její rozdělení, pohonné jednotky vrtulové s pístovými spalovacími motory a s turbínovými motory, proudové motory, dvouproudové motory a motory náporové.

2. Pístový motor, základní rozdělení, dvoudobé a čtyřdobé motory, rozdělení podle uspořádání válců, podle způsobu zapalování, chlazení, způsobu přeplňování.

3. Palivový systém, regulace výkonu, zapalovací a mazací systém, přístrojové vybavení protipožární ochrana.

4. Vrtule, konstrukční provedení, vrtule se stavitelnými listy, systém přestavování listů vrtule

5. Turbínový motor, základní konstrukční komponenty. Kompresor, spalovací komora, turbína pohánějící kompresor, výkonová turbína, výstupní tryska, systém pro chlazení turbínových lopatek a žárových částí motoru.

6. Turbínový proudový motor a jeho základní konstrukční typy. Jedno, dvou a tříhřídelové uspořádání, dvouproudový koncept se separovanými proudy nabo s míšením proudů před hnací tryskou, přídavné spalování. Modulární konstrukční architektura, turbovrtulové a turbohřídelové pohonné jednotky a vázanou a volnou výkonovou turbínou.

7. Spouštěcí zařízení, zapalování, palivové trysky.

8.Zařízení pro zvýšení tahu nebo výkonu, obraceče tahu.

9. Vstupní hrdla a hnací trysky pro podzvukové a nadzvukové rychlosti letu, ochrana pro ti námraze.

10. Palivový systém a řízení dodávky paliva, FADEC, mazací systém, systém pohonu přístrojů, přístrojové vybavení a řízení motoru

11. Lopatky ventilátoru, kompresoru a turbíny, speciální výrobní technologie a materiály

12. Zástavba pohonné jednotky, prohlídky a údržba

13. Pohonné jednotky pro svislý a zkrácený vzlet a přistání, vektorizace tahu, překlopné jednotky, využití Coandova jevu.

14. Systémy pro zvýšení útlumu hluku

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Hanus D.: Pohon letadel, učební text FS ČVUT v Praze, ISBN 80-01-02706-6, Praha, 2006

Hanus, D., Maršálek, J.: Studijní modul 15 TURBÍNOVÝ MOTOR. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., ISBN 80-7204-369-2, Brno 2004.

Maršálek J.: Studijní modul 16 PÍSTOV7 MOTOR, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., ISBN 80-7204-349-8, Brno 2004

Adamec J., Hanus D., Kocáb J., Maršálek J.: Pohonná jednotka, učební texty pro teoretickou přípravu pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., ISBN 80-7204-477-x, Brno 2006

Linhart Z., Kamenický J.: Konstrukce leteckých motorů I., učební text FS ČVUT v Praze, 1982

Ustodal V.: Letecké materiály - Konstrukční materiály pro letecké turbínové motory, učební text FS ČVUT v Praze, 1983

Hűnecke K.: Jet Engines, Airlife Publishing Ltd, ISBN 1 85310 834 0, London, 2000

JAA Theoretical Knowledge Manual 021 03 02 Gas Turbines. Jeppesen GmbH, Frankfurt, Germany.

JT15D-5 Training Guide 5018, 5/1994, Pratt & Whitney Canada, Corp.

Kocáb, J., Adamec, J.: Letadlové pohonné jednotky, Praha, 1987, Nadas

Kocáb J., Adamec J.: Letadlové motory, KANT cz s.r.o.,ISBN 80-902914-0-6, Praha, 2000

Mattingly J. D.: Elements of Gas Turbine Propulsion, McGraww-Hill Inc., ISBN 0-07-912196-9, New York, 1996

Rolls-Royce: The Jet Engine, The Technical Publications Department, Rolls-Royce plc, ISBN 0 902121 04 9, Derby, 1992

Matingly J. D., Heiser W. H., Daley D. H.: Aircraft Engine Design, AIAA Education Series, ISBN 0-930403-23-1, 1987

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10887402.html