Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Senzory a sběrnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22G019 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Úloha senzorů v řídících a měřicích systémech, metrologické vlastnosti senzorů a převodníků, Odporové, indukční a kapacitní senzory pro měření polohy a posunutí, Optoelektronické převodníky pro měření geometrických veličin, Senzory a převodníky pro měření tlaků, sil a krouticího momentu, Senzory pro dotykové měření teploty. Odporové senzory a termočlánky, Bezdotykové měření teploty - pyrometrie. Principy a způsoby potlačení systematických chyb, Senzory s optickými vlákny. OVS s amplitudovou a fázovou modulací, interferometrické OVS, Specifické obvody pro primární zpracování výstupních signálů senzorů, Základní rozdělení sběrnicových systémů, Přenosová média a jejich vlastnosti, Průmyslové sběrnice (fieldbusy), obecné zásady návrhu systému, Využití MMS v distribuovaných systémech, ARINC, architektura, protokol, MIL STD, architektura, protokol, EMC sběrnicových systémů, Sběrnice VXI, vazby na distribuované systémy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10887102.html