Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vícerozměrné modely termoaerodynamiky spalovacích motorů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W21O002 ZK 30
Garant předmětu:
Jan Macek
Přednášející:
Jan Macek
Cvičící:
Jan Macek
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Seznámit se s rovnicemi 3-D aerotermodynamiky a jejich empirickým doplněním (včetně modelů turbulence), aplikovanými na motory, a se základními problémy jejich řešení.

Požadavky:

WP21O001 a numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic.

Odvození soustavy rovnic pro vybraný problém teorie motorů.

Osnova přednášek:

Vícerozměrné modely v bilanční formě, lagrangeovský a eulerovský přístup a jejich vzájemný převod. Mnohazónové a konečně objemové modely. Diferenciální rovnice základních

zákonů zachování a konstitutivních vztahů. Druhý zákon termodynamiky. Zachování látky, difuse, chemické reakce. Zachování hybnosti, vazká napětí. Důvod zavedení modelů turbulence, definice parametrů turbulence a specifické vlastnosti turbulence ve spalovacích motorech. Zachování energie, disipace mechanické energie, vedení a další transport tepla v difusivních soustavách. Základní vlastnosti plamenů. Model AMEM (Advanced Multizone

Eulerian Model), jeho použití pro FVM. Problémy numerického řešení pro nestacionární turbulentní

proudění dvoufázové chemicky reagující směsi reálných plynů v konstrukčních prvcích

motorů.

Osnova cvičení:

Není.

Cíle studia:

Seznámit se s rovnicemi 3-D aerotermodynamiky a jejich empirickým doplněním (včetně modelů turbulence), aplikovanými na motory, a se základními problémy jejich řešení.

Studijní materiály:

Bird, R. B. - Stewart, W. E. - Lightfoot, E. N.: Přenosové jevy. Academia Praha 1968

Dvořák, R. - Kozel, K.: Matematické modelování v aerodynamice. ČVUT v Praze, 1996, ISBN 80-01-01541-6

Poznámka:

Garant Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

Další informace:
https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/W21O001_Matematicke_modelovani_obehu_SM/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10884102.html