Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Tribologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13T002 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Zákony proudění vazké tekutiny,

hydrodynamika laminárního proudění, elektroanalogie, hydrodynamická teorie mazání, kluzná

ložiska radiální, axiální, nestacionární, kmitání a stabilita,

tuhost.

Hydrostatické mazání, hydrostatická a aerostatická ložiska, reduktory tlaku, tuhost.

Kontaktní hydroelastodynamická

teorie, aplikace na valivá ložiska, opotřebení, geometrie kontaktu,

konstrukce, provoz a výroba valivých ložisek.

Tření a opotřebení, kontaktní geometrie, výpočty opotřebení,

intenzita opotřebení, třecí dráha,

změna kontaktní plochy v průběhu třecí dráhy.

Požadavky:

Zvládnutí látky přednášek a vypracování příkladů cvičení.

Osnova přednášek:

Principy, opotřebení.

Maziva, přehled a vlastnosti.

Smíšené a suché tření, geometrie kontaktu, stochastický charakter, opotřebení.

Kapalné tření, hydrodynamika, stabilita, hydrostatické účinky, silové poměry, odpor.

Aerostatická ložiska.

Valivé tření a ložiska.

Kontaktní hydroelastodynamika.

Konstrukce, materiály a provoz kluzných ložisek.

Osnova cvičení:

Opotřebení při suchém tření.

Hydrodynamické ložisko.

Hydrostatické ložisko.

Nestacionární ložisko.

KHED kontakt.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bečka, Jan: Tribologie. Vyd. ČVUT Praha 1997.

Bečka, Jan: Vybrané statě z částí strojů. Skriptum ČVUT Praha 1993.

Poznámka:

Predmet urcen pro doktorandske studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10875002.html