Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie mechanismů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13T001 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Využití podobnosti, kinematika vybraných mechanismů, silové

charakteristiky strojů, metoda redukce sil a hmot, modelování mechanismů

jako pružných systémů, kmitání soustav s více stupni volnosti a spojitě

rozloženými hmotami a tuhostmi, resonance a tlumení, mechanismy

hydrostatické, hydrodynamické a pneumatické.

Požadavky:

Zvládnutí látky přednášek a vypracování zadaných úloh pro cvičení

Osnova přednášek:

Funkce mechanismů.

Využití teorie podobnosti.

Kinematika mechanismů.

Silové charakteristiky strojů.

Dynamika mechanismů.

Kmitání v mechanismech.

Konstrukční analýza mechanismů.

Vybrané mechanismy

Osnova cvičení:

Konstrukční řešení zadaného mechanismu a jeho kontrola.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bečka, Jan: Mechanismy III. ČSVTS Praha 1987.

Bečka, Jan: Modelování a výpočty ozubených kol na PC. Vyd. ČVUT Praha 2003.

Poznámka:

Predmet urcen pro doktorandske studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10874902.html