Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strojní součásti z plastů a polymerních materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13O002 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Vliv viskoelastického chování polymerů na jejich napěťové a deformační stavy. Viskoelastická teorie, analogie s teorií elasticity. Mezní stavy. Pevnostní hypotézy. Požadavky na konstrukce. Metodika konstrukčních výpočtů. Směrnice pro tvarování a dimenzování v praktických aplikacích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Vliv viskoelastického chování polymerů na jejich napěťové a deformační stavy, viskoelastická teorie, analogie s teorií elasticity, mezní stavy a pevnostní hypotézy

- Specifické vlastnosti plastu a polymerních materiálů v konstrukci strojních součástí, využití těchto vlastností pro zlepšení provozních parametrů montážních jednotek s aplikovanými plastovými elementy a součástmi

- Všeobecné požadavky na konstrukci plastových strojních součástí, jejich tvarování a dimenzování

- Metodika konstrukčních výpočtů plastových konstrukčních součástí, specifika jejich provozu a zvyšování provozní životnosti vhodnou údržbou

- Konstrukční řešení a výpočty životnosti konkrétních plastových strojních součástí

- Spojování plastových součástí a spojování těchto součástí s kovovými elementy montážních jednotek

- Aplikace konstrukčních plastů v mechanických převodech, hřídelových spojkách, ložiskách, potrubí a armaturách

- Speciální aplikace konstrukčních plastů u strojních součástí, bandáže pojezdových kole, lopatkových kol ventilátorů, dopravních pasů, kladek apod.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10874402.html