Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Moderní trendy v konstrukci strojních zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13A003 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou moderních trendů v konstruování strojů, mechanismů i jednotlivých komponent. Předmět zahrnuje vybrané statě z konstrukce moderních mechanismů a problematiku diagnostikovatelnosti stavů zařízení v provozu. Jsou řešeny otázky designu inteligentních strojních soustav využitím multikriteriálních optimalizačních procesů a podpory moderních vývojových prostředků na bázi PC v oblasti konstrukce, výpočtů a simulací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

ocharakteristika a členění vlastností strojů z pohledu zákazníka

ocharakteristika a členění vlastností strojů z pohledu výrobce

opostavení konstruktéra, vazby mezi jakostí a spolehlivostí

ometody k dosažení požadavků kladených na výrobek, cesty zajištění spolehlivosti

oproblematika navrhování strojních dílů podle požadavku životnosti

oaplikace diagnostiky ke zvýšení provozuschopnosti zařízení

ovýběr diagnostických parametrů

ostanovení kritérií funkčnosti

onavrhování inteligentních strojírenských soustav

omultikriteriální optimalizace konstrukce

omoderní prostředky pro podporu vývoje strojírenských zařízení

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10872402.html