Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie tenkostěnných konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11O008 ZK 60
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Schopnost navrhnout tenkostěnnou konstrukci. Cílem předmětu je rozšířit základní znalosti

získané v navazujícím magisterském studiu v oblasti návrhu a výpočtu tenkostěnných

konstrukcí při různých způsobech namáhání včetně sestavení zjednodušeného modelu a jeho

verifikace.

Základní témata:

Druhy tenkostěnných konstrukcí, geometrie, schematizace. St. Venantův princip. Teorie

tenkostěnných skořepin, okrajové podmínky, odezva napěťová a deformační, způsoby řešení.

Skořepina válcová, kuželová, kulová, anuloidová, jejich spojení. Teplotní napětí, stabilita.

Praktické aplikace, nádrže, tlakové nádoby, potrubí, koleno, odbočka. Tenkostěnné

konstrukce nosné s otevřeným a uzavřeným profilem jednoduchým či vícenásobným. Tenké

desky zatížené ve své rovině a kolmo k ní. Stabilita, podkritická nosnost. Ohyb, smyk a krut

otevřených a uzavřených tenkostěnných nosníků, středisko smyku, deplanační teorie. Krut

volný a stísněný. Aplikace na letadlové a dopravní konstrukce. Maticové metody, metoda

konečných prvků

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10871602.html