Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stabilita konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11O007 ZK 45
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Cílem je seznámit se s problematikou ztráty stability konstrukcí a s metodami přesného a přibližného nalezení hodnoty kritického zatížení.

Základní témata:

Pojem kritické síly, diskrétní soustavy a kontinuum, ideální a reálný prut, Eulerovo řešení, vlivy působící na kritické zatížení, vliv imperfekcí, vzpěr v nepružné oblasti, kombinace vzpěru a ohybu,energetická metoda řešení, přibližné metody, víceparametrické soustavy, ztráta stability prutu při kombinaci ohybu a krutu. Stabilita desek, vyztužených panelů, prstenců, skořepin a válcových trub. Lokální ztráta stability, nosník s tenkou stojinou.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

E. Hájek, P. Reif, F. Valenta: Pružnost a pevnost, učebnice, SNTL 1988

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10871502.html