Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika kompozitních materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11O004 ZK 45
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Seznámit studenty s problematikou mechanicky kompozitních materiálů a analýzy

konstrukčních dílů z kompozitních materiálů.

Základní témata:

Vlastnosti a zvláštnosti kompozitních materiálů, vztahy pro napjatost a přetvoření, zobecněný

Hookeův zákon, případy symerií materiálových vlastností, transformační rovnice. Tuhost

ortotropní vrstvy kompozitu. Analýza napjatosti a přetvoření vícevrstvého kompozitu při

základních způsobech zatížení. Mikomechanika kompozitních materiálů. Mezní stavy a

porušení kompozitů. Lomová mechanika u kompozitů. Únava a životnost kompozitových

součástí. Experimentální vyšetřování napjatosti součástí z kompozitních materiálů. Vlivy

konstrukce, okraje, změny geometrie, optimalizace skladby.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Laš, V.: Mechanika kompozitních materiálů, ZČU v Plzni, Plzeň, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10871202.html