Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Šíření akustických vln v pevných látkách

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11G004 ZK 45
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Šíření akustických vln, objemové vlny podélné a příčné,šíření vln a anizotropním prostředí, povrchové vlny,vlnovody. Úvod do zpracování signálu, digitalizace a kvantifikace signálů, stabilita a kauzalita, Fourierova transformace, impulsní odezva systému, frekvenční reprezentace signálů. Akustická emise, jakožto pasivní ultrazvuková metoda, parametry akustické emise, lokalizace zdroje, silová representace akustického zdroje, modální akustická emise, aplikace AE u tenkostěnných konstrukcí. Ultrazvukové metody, aplikace pro defektoskopii (NDT), skenovací metody, akustická mikroskopie, praktické. Určování vlastností materiálů, elastických konstant krystalů z měření rychlosti šíření akustických vln, souvislost struktury materiálů s útlumem, frekvenční závislost útlumu a materiálová disperze. Bezkontaktní metody, laserem buzený ultrazvuk a detekce akustické vlny laserovou interferometrií (laser ultrasound), ultrazvuk se vzduchovou akustickou vazbou. Resonanční ultrazvuková spektroskopie, měření elastických vlastností, hodnocení útlumu, defektoskopie.

Požadavky:

Základní znalosti mechaniky kontinua, konkrétně:

Fyzikální příčiny elastických i plastických deformací,

Model kontinua,

Tenzory napětí a deformace,

Indexový zápis,

Deviátorový rozklad

Hookeův zákon,

Konstitutivní vztahy.

Osnova přednášek:

Šíření akustických vln

Úvod do zpracování signálu

Akustická emise

Základní experimentální ultrazvukové metody

Určování vlastností materiálů

Bezkontaktní metody

Resonanční ultrazvuková spektroskopie

Osnova cvičení:

Úvod do teorie šíření akustických vln v pevných látkách

Cíle studia:
Studijní materiály:

B. A. Auld. Acoustic fields and waves in solids, Vol. 1. John Wiley and Sons, New York, 1973.

D. S. Chandrasekharaiah and L. Debnath. Continuum Mechanics. Academic Press, Boston, 1994.

D. Royer and E. Dieulesaint. Elastic Waves in Solids I. Springer-Verlag, Berlin, 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10870802.html