Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Nanobiomechanika - mechanika biomembrán

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11G003 ZK 45
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Složení biomembrán, samouspořádání biomembrán, zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu, Helfrichova deformační energie biomembrán, uzavřené membránové struktury, axisymetrická analýza funkce tvaru, vlastní křivost membrány, fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze, mebránové komplexy

Požadavky:

1. Složení biomembrán,

2. samouspořádání biomembrán,

3. zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu,

4. Helfrichova deformační energie biomembrán,

5. uzavřené membránové struktury, 6. axisymetrická analýza funkce tvaru,

7. vlastní křivost membrány,

8. fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze,

9. mebránové komplexy

Osnova přednášek:

1. Složení biomembrán,

2. samouspořádání biomembrán,

3. zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu,

4. Helfrichova deformační energie biomembrán,

5. uzavřené membránové struktury, 6. axisymetrická analýza funkce tvaru,

7. vlastní křivost membrány,

8. fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze,

9. mebránové komplexy

Osnova cvičení:

1. Složení biomembrán,

2. samouspořádání biomembrán,

3. zatížení membrán v tahu, tlaku, smyku a ohybu,

4. Helfrichova deformační energie biomembrán,

5. uzavřené membránové struktury, 6. axisymetrická analýza funkce tvaru,

7. vlastní křivost membrány,

8. fluktuace membrány, izotropní a anizotropní inkluze,

9. mebránové komplexy

Cíle studia:
Studijní materiály:

Daniel, M, Mares, T. (2007) Biomechanics of Biomembranes, skripta, CVUT, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10870702.html